PROJEKT DOTYCZY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID-19.

UTRZYMANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA

WARTOŚĆ PROJEKTU: 206660,16

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEKJSKICH: 100%