• (81) 741 54 07
  • ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin
  • Pon - Sob : 7:00 - 19:00

Logo Unia Europejska

Badanie słuchu

Badanie słuchu

Badanie słuchu wykonywane jest codziennie, szczegółowe informacje w Poradni Otolaryngologicznej.
 
Badanie słuchu - jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badanie słuchu można podzielić na na badanie progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.
 

Audiometria Tonalna

Badanie polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha drogą powietrzną lub kostną poprzez nagłowne słuchawki powietrzne bądź kostne.

Przebieg badania:
- osoba badana siedzi w wyciszonej kabinie, na głowie ma założone słuchawki, przez , które podawany jest sygnał dźwiękowy z z audiometru do przewodu słuchowego - przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Przewodnictwo kostne bada się używając jednej słuchawki kostnej, którą ustawia się na wyrostku sutkowatym badanego ucha. Audiometr wyposażony jest w urządzenie umożliwiające regulację dźwięku i może być sterowane ręcznie lub automatycznie z możliwością zmian częstotliwości tonów. Badany informuje wykonującego badanie o każdym usłyszanym dźwięku. Oznaczenie progu słyszalności powtarza się kilkakrotnie dla każdej częstotliwości.Tempo pomiaru jest dostosowywane indywidualnie do czasu reakcji badanego. Wynik badania przekazywany jest w postaci prostego wykresu.
 

Audiometria impedancyjna

Badanie opierające się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

Przebieg badania:
- badanie to polega na pobudzaniu do drgań rezonansowych błony bębenkowej, a wraz z nią całego układu mechanicznego ucha środkowego, za pomocą generatora dźwięku.Rezonans występujący dla danej częstotliwości dźwięku jest wykrywany za pomocą mikrofonu. Na podstawie pomiaru oblicza się impedanję i podatność mechaniczną. W ten sposób ocenie poddawana jest sprawność przewodzenia dźwięku ucha środkowego.
Kontakt
Kontakt
81 741 54 07
81 741 20 44

Zapewniamy 23 gabinety specjalistyczne

Doświadczony zespół lekarzy spacjalistów zadba o zdowie całej rodziny.

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja itee.pl.