• (81) 741 54 07
 • ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin
 • Pon - Sob : 7:00 - 19:00

Logo Unia Europejska

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyka Czechów Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin, tel. 81 7415407. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie lub portal rejestracji elektronicznej) jak również w siedzibie Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • kontaktu na podany przez Panią/Pana numer telefonu lub adres e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, lub poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami),
 • odbierania i archiwizacji oświadczeń, w których upoważnia Pani/Pan inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ochrona mienia osób i zapewnienie bezpieczeństwa osób w obszarze objętym monitoringiem),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a następnie przez okres wynikający w przepisów prawa, natomiast w przypadku zgody- do czasu jej wycofania ( zgoda może być wycofana w każdym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Specjalistyką Czechów Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Spółka.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja itee.pl.