OCT Tomografia okulistyczna

OCT Tomografia okulistyczna

Badanie OCT to bardzo nowoczesna, bezpieczna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak na przykład: siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego czy rogówka. Badanie pozwala na wykrycie zmian w grubości siatkówki, zlokalizowanie obrzęków, ocenę odwarstwień centralnej siatkówki i nabłonka barwnikowego.

Tomograf wykorzystuje światło rozproszone na poszczególnych warstwach tkanki, które pozwala obserwować najmniejsze zaistniałe zmiany w siatkówce oka i tarczy nerwu wzrokowego. To pozwala badającemu na analizę przekrojów tkanki (tomogramów) w wymiarze trójwymiarowym tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki.

Tomografia optyczna stosowana jest we wczesnej diagnostyce chorób:
  • jaskra
  • zwyrodnienie plamki (AMD)
  • zmiany cukrzycowe w siatkówce oka
  • otwór w plamce
  • obrzęk plamki
  • nowotwory oka
  • zwłóknienie przedplamkowe
  • centralna retinopatia surowiczna
  • zmiany barwnikowe naczyniówki
  • błony na siatkówce
Konsekwencją tych schorzeń może być utrata wzroku dlatego tak ważne jest ich wczesne i precyzyjne zdiagnozowanie.
Badanie OCT nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Ze względu na bezpieczeństwo badania i jego nieinwazyjny charakter może być powtarzane wielokrotnie. Ponowne wykonanie OCT pozwala na śledzenie przebiegu choroby na przestrzeni czasu oraz ocenę skuteczności podjętego leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich chorób jak jaskra, AMD lub retinopatia cukrzycowa.
Kontakt
Kontakt
(81) 741 54 07
(81) 741 20 44

Zapewniamy 23 gabinety specjalistyczne

Doświadczony zespół lekarzy spacjalistów zadba o zdowie całej rodziny.