• (81) 741 54 07
  • ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin
  • Pon - Sob : 7:00 - 19:00

Logo Unia Europejska

Spirometria

Spirometria

Badanie Spirometryczne wykonywane jest w środy, w godzinach 12:00-14:00.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na badanie w rejestracji głównej lub pod nr tel. (81) 741-54-07, (81) 741-20-44.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Badanie spirometryczne ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach. Badanie to wykonuje się u ludzi ze schorzeniami oddechowo- krążeniowymi, ale również celem dokonania ekspertyzy w zawodowych chorobach płuc. Wykonanie próby u ludzi zdrowych może być użyteczne w ocenie ich przydatności do pracy w określonych zawodach, lub uprawiania sportów.

Badanie polega na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z lub do układu oddechowego podczas oddychania (cyklu
oddechowego). Pomiary spirometryczne uzyskiwane są za pomocą specjalnych aparatów (spirometrów, spirografów) połączonych zwykle z komputerem i dostarczają danych diagnostycznych o ilości oraz czynności miąższu płucnego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:
  • choroby układu oddechowego
  • operacje na miąższu płucnym
  • monitorowanie leczenia chorób płuc
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.
 
OPIS BADANIA
W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalna rurką z aparatem spirometrycznym (ryc. 13- 1). Często pacjentowi zakłada się odpowiedni zacisk na nos, który zapewnia, że powietrze oddechowe w całości przechodzi przez ustnik. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów spirometrycznych chory powinien wykonać kilka głębokich oddechów. Kolejna czynność to wzięcie bardzo głębokiego wdechu i po przyłożeniu szczelnie ustnika do ust,jak najszybsze wydychnięcie do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Dalsze ruchy oddechowe wykonywane są zgodnie z poleceniami osoby wykonującej badanie. W czasie wykonywania pomiarów na ekranie monitora spirografu wyświetlają się wartości poszczególnych parametrów, m.in. VC - pojemność życiowa, FEV - nasilona objętość wydechowa pierwszosekundowa. Pierwsza z nich obrazuje pojemność płuc w czasie głębokiego wdechu, druga - objętość powietrza wydychanego w czasie maksymalnie nasilonego i szybkiego wydechu (obie te wartości obrazują pośrednio możliwość adaptacji oddechowej chorego po usunięciu płuca).

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z podaniem wartości liczbowych badanych parametrów, niekiedy z dołączonymi wykresami.
Badanie trwa zwykle kilka minut.
Kontakt
Kontakt
(81) 741 54 07
(81) 741 20 44

Zapewniamy 23 gabinety specjalistyczne

Doświadczony zespół lekarzy spacjalistów zadba o zdowie całej rodziny.

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja itee.pl.