Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyka Czechów Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin, tel. 81 7415407. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • świadczenia usług medycznych oraz ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie lub portal rejestracji elektronicznej) jak również w siedzibie Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • kontaktu na podany przez Panią/Pana numer telefonu lub adres e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, lub poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami),
 • odbierania i archiwizacji oświadczeń, w których upoważnia Pani/Pan inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia - na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ochrona mienia osób i zapewnienie bezpieczeństwa osób w obszarze objętym monitoringiem),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a następnie przez okres wynikający w przepisów prawa, natomiast w przypadku zgody- do czasu jej wycofania ( zgoda może być wycofana w każdym czasie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Specjalistyką Czechów Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Spółka.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż od dnia 18.05.2020 r.

wznawia przyjęcia

 Poradnia

 

stomatologiczna

Poradnia czynna będzie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

oraz soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

 

ZAPRASZAMY

 

Drodzy pacjenci

 

Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne terminy

do naszych poradni specjalistycznych.

 

Niektóre z poradni, zwłaszcza

 

- poradnia chirurgii ogólnej,

- poradnia dermatologiczna,

- poradnia otolaryngologiczna

 

gwarantują bardzo krótki czas oczekiwania na przyjęcie

lub obsługę pacjentów na bieżąco.

 

Szczegółów dowiecie się Państwo w rejestracji

pod numerami telefonów: 81 741 20 44 oraz 81 741 54 07

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY